Categorii

Oferte speciale

Sunteţi bineveniţi la Imaginastore.com şi vă mulţumim pentru atenţia pe care ne-o acordaţi. Pentru a putea vizita magazinul nostru şi a utiliza Serviciile noastre, trebuie să ştiţi că acestea sunt oferite cu anumite condiţii. Dacă vizitaţi Librăria Imagina (Imaginastore.com), folosiţi sau veţi folosi serviciile furnizate de noi înseamnă că acceptaţi condiţiile de mai jos. Vă rugăm să le citiţi cu atenţie.

Acest contract este o înţelegere între Societatea Culturală Nexus-Kogaion, operatorul domeniului şi furnizorul serviciilor conţinute în acest website ("Nexus-Kogaion", "Imaginastore.com", "Librăria Imagina"sau "noi") şi dumneavoastră sau, dacă este cazul, compania sau altă entitate legală pe care o reprezentaţi (generic: "dumneavoastră" sau „Vizitatorul”, "Utilizatorul", Clientul", "Cumpărătorul" sau „Editorul Virtual”).
Înainte de utilizarea serviciilor de la Librăria Imaginastore.com („Serviciile”) descrise aici, vă rugăm să citiţi acest contract denumit generic: „Contract comercial de utilizare” precum şi Termenii şi Condiţiile de utilizare. Vă recomandăm să citiţi şi documentele: Prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia acestora precum şi Politica de confidenţialitate şi Condiţiile de livrare.
Contractul conţine totalitatea termenilor şi condiţiilor care se aplică utilizării de către Dumneavoastră a Serviciilor. Pentru a putea utiliza Serviciile noastre, trebuie să fiţi de acord cu acest contract. Atunci când vă înscrieţi, apăsaţi pe butonul „Sunt de acord cu termenii şi condiţiile” sau selectaţi caseta Sunt de acord. Dacă reprezentaţi o companie sau o altă entitate juridică, înseamnă că aveţi autoritatea legală de a implica acea entitate într-un contract, în acest caz „Dumneavoastră” însemnând partea pe care o reprezentaţi. Dacă nu aveţi această autoritate sau nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile din acest contract, vă rugăm să nu folosiţi Serviciile şi să nu achiziţionaţi produsele noastre.

Termenii şi condiţiile acestui contract pot fi modificate în orice moment, fără nici o notificare, prin publicarea conţinutului revizuit pe www.imaginastore.com, în pagina specifică, iar Dvs. sunteţi responsabil să urmăriţi versiunea curentă a acestui contract. Continuarea utilizării Serviciilor şi achiziţionării Produselor noastre după publicarea unei versiuni revizuite a contractului constituie o acceptare din partea dvs. a conţinutului revizuit. Dacă nu sunteţi de acord cu versiunea revizuită, puteţi rezilia acest contract informându-ne printr-o scrisoare adresată Societății Culturale Nexus-Kogaion prin formularul din pagina de contact. Contul Dumneavoastră va fi şters, nu înainte ca părţile să-şi îndeplinească obligaţiile restante existente în derulare.

CONDIŢII CONTRACTUALE:
Mai jos sunt prezentate condiţiile contractuale cu privire la serviciile şi produsele comercializate în Librăria Imaginastore.com, care sunt prezente în format electronic şi intră în vigoare de la data la care un vizitator devine utilizator al unui cont de client.

Încheiat între:
Societatea Culturală Nexus-Kogaion NGO (Imaginastore.com), cu sediul în Berca-Buzău, înregistrată în Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial cu nr. 33/06.10.2015, având codul fiscal numărul 35092171, denumită în continuare FURNIZOR, şi

Orice utilizator, persoană fizică sau juridică română, care este deţinător al unui cont de client la www.imaginastore.com sau Imaginastore.com.
Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare şi politicilor website-ului cât şi a condiţiilor contractuale mai sunteţi de acord şi cu: Termenii şi Condiţiile de utilizarePolitica de confidenţialitate, Condiţiile de livrare şi Politica de retur.

Termeni contractuali

Art. 1 Obiectul prezentului contract
1. Prezentul contract are ca obiect :
Vânzarea către clienţi a produselor şi serviciilor prezentate pe magazinul virtual www.imaginastore.com.
Condiţiile de plată sunt următoarele: la momentul plasării unei comenzi, se va emite automat o factură proforma din partea sistemului, ce va conţine valoarea produselor achiziţionate şi a altor servicii prestate (livrare, transport, împachetare, etc), dacă este cazul. După achitarea sau confirmarea achitării produselor şi serviciilor achiziţionate, veţi primi prin e-mail factura fiscală.

Art. 2. Durata contractului
2.1. Prezentul contract are valabilitate atâta timp cât utilizatorul deţine un cont activ de client la  www.imaginastore.com. Contractul intră în vigoare începand cu momentul în care sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului şi condiţiile contractuale prin bifarea optiunii : "Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare". Furnizorul poate face orice modificare asupra preţurilor fără o notificare prealabilă. Nu se vor mări/micşora valorile produselor şi serviciilor deja achizionate.
2.2. Plata facturii emise se face în avans, prin sistemul Mobilpay sau prin alte metode definite în sistem. Pentru livrarea ramburs, plata se face la oficiul postal, în momentul ridicării coletului. Pentru livrarea cu curierul rapid, plata se face în momentul înmânării coletului. În momentul confirmării plăţii, pentru toate metodele de livrare Furnizorul emite şi trimite către Beneficiar factura în format electronic, conform plăţii efectuate.
Furnizorul nu este obligat să înceapă derularea contractului şi, implicit, nu poate fi ţinut să îşi respecte obligaţiile contractuale decât la momentul la care există dovada fermă cu privire la efectuarea plăţilor, în totalitate, de către Benficiar.
2.3. Plăţile se vor realiza în moneda implicită definită de către sistem la momentul achiziţionării. Dacă aceasta este în lei iar produsele sunt definite în altă valută, cursul la care se face conversia este cursul de schimb comunicat de B.N.R. în ziua plasării comenzii plus maxim 1%.

Art. 3. Obligaţiile părţilor
3.1. Furnizorul se obligă:
Să livreze produsele şi serviciile achiziţionate prin www.imaginastore.com de către beneficiar, conform condiţiilor de livrare afişate.
Să primească produsele defecte livrate şi să le înlocuiască într-un termen rezonabil sau să ramburseze sumele plătite de către beneficiar pentru aceste produse. Condiţiile de retur sunt definite separat în Politica de retur şi fac parte integrantă din contract.
3.2. Beneficiarul se obligă:
a) să plăteasca valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate, conform facturii emise.
b) să respecte toate obligaţiile care îi revin potrivit prezentului contract.
c) să respecte termenii şi condiţiile Librăriei www.imaginastore.com, precum şi celelalte politici afişate.

Art. 4. Răspunderea contractuală
4.1. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzator, în nici o situaţie, pentru acele daune, prejudicii, beneficii nerealizate, dovedite în instanţă, oricare ar fi acestea, decât în limitele culpei sale. În toate cazurile, Furnizorul nu poate fi obligat la plata unor daune sau orice alte despăgubiri sau compensaţii materiale, sub orice formă ar fi cerute aceste, decât în limita preţului primit efectiv din ultima comandă formulată de către Beneficiar.

Art. 5. Încetarea contractului
5.1. În toate cazurile, Beneficiarul poate rezilia prezentul contract în orice moment, prin solicitarea desfiinţării contului de client făcută prin pagina de contact.
5.2. Prezentul contract încetează de drept în momentul în care Beneficiarului îi este şters contul de client, dar nu elimină obligaţiile restante ale părţilor.

Art. 6. Confidenţialitatea
6. 1. Pe toată durata prezentului contract, Furnizorul nu poate dezvălui date confidenţiale ale persoanelor fizice şi juridice ce deţin cont de client la Librăria Imaginastore.com, respectând termenii de confidenţialitate stipulaţi în Politica de confidenţialitate.

7. Forţa majoră
7.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspunderea pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin.
7.2. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a prezentului contract şi care impiedică părţile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale

8. Notificări
8.1. Orice notificare către Furnizor se va face numai către adresa de email: librarie (at) imaginastore (punct) com.

9. Dispoziţii finale
9.1. Prezentul contract este guvernat de legislaţia română. În cazul în care unele dintre clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua să îşi producă efectele.
9.2. Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului Contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat în instanţă la instanţele de la sediul proprietarului.